GIAO HÀNG

Giao hàng toàn quốc ( Free Hồ Chí Minh)

THANH TOÁN

Trực tiếp ( Ngoài tỉnh vui lòng CK trước)

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Thỏa thuận với khách hàng

Ghế giám đốc cao cấp

Ghế thư giản

Mã: S902

3,500,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: S903

3,200,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: S907

2,800,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Ghế nhân viên

Mã: PV-F863

2,200,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV8305G

1,600,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV352

1,400,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: pv8306

1,000,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV339

1,250,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Ghế trưởng phòng

Mã: PV339

1,250,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV310-1

1,220,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: pv310

1,200,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV1136

3,000,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV2002

3,200,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Ghế quầy bar

Mã: PV2569

780,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV2494

870,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: PV093-1

750,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: H324

700,000 VNĐ

Thêm vào giỏ

Mã: H207

500,000 VNĐ

Thêm vào giỏ