Mã màu lưới

I- Mẫu lưới lưng:                                                                 Mẫu lưới lưng LL1                          Mẫu lưới lưng LL2      […]


Mã màu vải

Mẫu vãi muối tiêu                   Mẫu vãi T35-01                    Mẫu vãi T35-02                  Mẫu vãi T35-03                 Mẫu vãi T35-04                     […]


Mã màu Simili – PU

Simili Bò Astra – S1       Simili Hồng Sen láng S7       Simili Kem vàng S8            Simili nâu ca cao S10          Simili nâu nhăn S11                                           […]


Trang 1 trên 11