Bệnh Viện Tim Quận 10

Với quy mô xây dựng mở rộng. BV Tim Quận 10 đã chọn Cozady cung cấp toàn bộ sản phẩm Ghế văn phòng. bàn văn phòng. Xin cảm ơn chủ đầu tư đã chọn chúng tôi cung cấp toàn bộ Nội Thất cho hệ thống của mình.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi

Không có văn bản thay thế tự động nào.