Cung cấp nội thất cho UBND An Giang

Cung cấp toàn bộ nội thất cho UBND Tỉnh Kiên Giang và các Cơ quan hành chánh của tỉnh. Với quy mô số lượng rất lớn. chúng tôi đã hoàn thành công việc.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà