Giảm giá!
12,000,000  10,000,000 
Giảm giá!
11,500,000  10,600,000